top of page

Privacy- en cookieverklaring Dosipp B.V.

14 december 2023

Jouw privacy is voor Dosipp B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de app Dosipp allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Alle informatie die de app verzamelt, wordt verstrekt door uzelf of door uw toestemming om te mogen verzamelen.

 

De soorten gebruikersgegevens die de app verzamelt of bijhoudt:

We gebruiken de locatie voor het matchen van mensen in de buurt, push-id voor notificaties-service, voornaam en achternaam voor accountdoeleinden en identificatie naar andere gebruikers, gebruikersnaam voor het maken van een account en id, e-mail ook voor functionaliteitsdoeleinden, telefoonnummer voor sms-verificatie, geslacht voor matchingsdoeleinden, woonplaats voor matchingsdoeleinden, bio / verhaal voor profielinformatie voor matching, virustypen ook voor matching en foto's voor profiel. Daarnaast is er ook matching voorkeur: geslacht, afstand, bereik, leeftijdscategorie, waar ben je naar op zoek?, virustype.

 

Er wordt geen gebruikersinformatie die in deze app wordt ingevoerd, bewaard of gedeeld voor enig ander doel dan het weergeven ervan in uw gebruikersprofiel.

 

Elke derde partij biedt een gelijke bescherming van gebruikersgegevens zoals vermeld in het privacybeleid van onze app.

 

Alle gebruikersgegevens worden verwijderd wanneer een gebruiker besluit zijn account te verwijderen. Dit kunt u doen door in de app naar uw persoonlijke pagina te gaan en daar de 'Instellingen' te openen, onderaan ziet u 'Account verwijderen'. Nadat u dit heeft gedaan kan deze actie niet meer ongedaan worden gemaakt en zijn al uw gegevens per direct verwijderd. U kunt ook een verwijderverzoek sturen naar info@dosipp.nl.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Dosipp B.V.

Jouw account
Bij bepaalde onderdelen van onze app moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer (ter verificatie van je account)

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Nickname (optioneel)

 • Profielfoto (hoeft niet herkenbaar te zijn)

 • IP-adres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot je zelf het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen in de app en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Toegang portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de app. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer (ter verificatie van je account)

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Nickname (optioneel)

 • Profielfoto (hoeft niet herkenbaar te zijn)

 • IP-adres

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot het einde van de dienstverlening aan jou.

Een abonnement afsluiten
Je kunt bij onze app Dosipp een betaald abonnement afsluiten en betaalt dan via je betaalaccount van Google of Apple.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier in de app kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. 

 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. 

Locatiegegevens
Het is handig voor onze app Dosipp om te weten op welke plek je bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op jouw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

App-winkel
Onze app Dosipp moet je downloaden via de app-winkel van Apple of Google.

Link naar de App Store: https://apps.apple.com/nl/app/dosipp/id6444655430
Link naar de Google Play Store: Dosipp - Herpes & SOA's dating - Apps op Google Play

Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met jouw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

Advertenties
Onze app vertoont algemene advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens bij, wij komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies
Onze app gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze app werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

 • Het laten corrigeren van fouten;

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

 • Intrekken van toestemming;

 • Een bepaalde verwerking beperken;

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@dosipp.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Dosipp B.V.
E-mailadres: info@dosipp.nl
KvK nummer: 85289566

bottom of page